Γνωρίζοντας κανείς γαλλικά μπορεί:

  • Να επικοινωνήσει με περισσότερο από 300 εκατομμύρια ανθρώπους σε 5 ηπείρους.
    Τα γαλλικά είναι η τρίτη γλώσσα, που χρησιμοποιείται στα διεθνή δίκτυα επικοινωνίας (διαδίκτυο, τράπεζες δεδομένων, κ.ά.)
  • Να σπουδάσει στη Γαλλία, τον Καναδά, το Βέλγιο...
    Η γνώση της γαλλικής γλώσσας δίνει πρόσβαση σε σχολές υψηλού κύρους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα γαλλικά πανεπιστήμια είναι δημόσια ιδρύματα, η φοίτηση σε αυτά είναι δωρεάν (πλην των εξόδων εγγραφής) και έχουν τις πόρτες τους ανοιχτές σε όλους τους Έλληνες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
  • Να εργαστεί αυξάνοντας τις επαγγελματικές του ευκαιρίες.
    Στην Ευρώπη τα γαλλικά αποτελούν εργαλείο δράσης και επιτυχίας, αφού είναι επίσημη γλώσσα στις 3 διοικητικές πρωτεύουσες της Ευρώπης: Βρυξέλλες, Λουξεμβρούργο, Στρασβούργο.
  • Να έχει πρόσβαση στις επιστήμες και την τεχνολογία, αφού πολλές γαλλόφωνες χώρες βρίσκονται στην κορυφή της διεθνούς έρευνας και των τεχνολογικών καινοτομιών: ιατρική έρευνα, νανοτεχνολογία, νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, αεροναυπηγική, κ.ά.

Σήμερα η γνώση μίας μόνο ξένης γλώσσας δεν είναι αρκετή στον επαγγελματικό τομέα. Μία επιχείρηση επιλέγει συχνά ανάμεσα σε υποψήφιους με τα ίδια προσόντα, αυτόν που γνωρίζει δύο ξένες γλώσσες και είναι ακόμη καλύτερα όταν η μία από αυτές είναι η γαλλική.

Πηγή: Γαλλικό Ινστιτούτο

skype

Διαδικτυακά μαθήματα

Ένα on-line ταξίδι μέσα από το οποίο,
ο/η κάθε μαθητής/μαθήτρια ανακαλύπτει τον προσωπικό του τρόπο μελέτης, με αποτέλεσμα το διάβασμα να γίνεται ευχάριστα.
Περισσότερα